хөнгөн дүүргэгч өнгө элс чулуун аралзурвас үлдээгээрэй