мөнгөний хамгийн их хүдрийн ордтой орнуудзурвас үлдээгээрэй