үүссэн төмрийн шороон ордын ашигт малтмалын боловсруулалтын ажлынзурвас үлдээгээрэй