нарийн дэлгэц том нунтаглах үед hibbing taconiteзурвас үлдээгээрэй