төслүүдэд хэрхэн хуурамч ус элс хийхзурвас үлдээгээрэй