хүдрийн тээрэм дэх бөмбөлөг хүдрийн хувьзурвас үлдээгээрэй