гүн ухахад элсний хэмжээг хэмжих төхөөрөмжзурвас үлдээгээрэй