хүдрээс алтыг цахилгаан цэвэршүүлэхзурвас үлдээгээрэй