байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө Оросын төмрийн хүдрийн олборлолтзурвас үлдээгээрэй