Аскаф төмрийн хүдрийн төсөл эхлэх огноозурвас үлдээгээрэй