хос түлшний нүүрсний биомассаар ажилладаг уурын үүсгүүрзурвас үлдээгээрэй