прогноз горнодобывающей промышленностизурвас үлдээгээрэй