хүдрийн агууламжийн оновчтой хяналтзурвас үлдээгээрэй