бокситыг бусад бүх оронд ашигладагзурвас үлдээгээрэй