үнэ төлбөргүй гар бутлах үйлдвэрийн багаж хайрцаг яриа уул уурхайнзурвас үлдээгээрэй