мөөгөнцөр материаллаг ховор хүдэрзурвас үлдээгээрэй