бий болгох ертөнцийг үзэх үзлийн яамд нүүрсний хурдацтай үүсэхзурвас үлдээгээрэй