муу ёрын эмэгтэй нохойг дарж алназурвас үлдээгээрэй