хамгийн сайн үнэ ил уурхайн чулуу зүссэн хавтангийн бөөний үнэзурвас үлдээгээрэй