tumkur distд савангийн хүдэр баяжуулахзурвас үлдээгээрэй