байгалийн гипс технологийн өөрчлөлтийн оронд гипсзурвас үлдээгээрэй