алт угаах том тогоо хүчтэй полиэтиленээр хийсэн 34см уул уурхайнзурвас үлдээгээрэй